winner

Chcete sa stať vládcom odvetvia? Stratégia modrého oceánu

Založenie podnikania znamená vybrať sa cestou plnenia vlastných snov a vytvárania vyššej pridanej hodnoty pre zákazníkov. V čase globalizácie a online podnikania je trh presýtený rôznymi produktmi a službami, ktoré sa líšia iba v pár detailoch. W. Chan Kim a Renée Mauborgne prišli s novou stratégiou, s novým myslením ako posunúť podnikanie na novú úroveň. Stratégia modrého oceánu môže aj vám priniesť úspech.

Červený a modrý oceán

Červený oceán predstavuje preplnený trhový priestor, kde sa nachádza väčšina podnikov. Tie nemôžu ovplyvniť fungovanie trhu, iba prijať nastolené podmienky. Cieľom podniku v červenom oceáne je získať čo najväčší trhový podiel, nakoľko sa po vstupe nového podniku do odvetvia znižujú trhové podiely ostatných konkurentov. Tým, že je v odvetví veľa subjektov, je potrebné hľadať nové stratégie ako preraziť na trhu.

Modrý oceán predstavuje nový konkurenciou neprebádaný trhový priestor, ktorý sa vytvoril z červeného oceánu zmenou bariér pôvodného odvetvia. Výhodou oceánu je, že podniky nebojujú o nových zákazníkov, naopak zákazníci ich vyhľadávajú. Podniky sa stávajú vládcom v danom odvetví a môžu určovať podmienky pre vstup ďalších konkurentov.

Nie je potrebné, aby modrý oceán vytvárali dobre známe etablované podniky. Práve naopak, začínajúce podniky prichádzajú s novými nápadmi a práve tie môžu vytvárať nové odvetvie, respektíve zmeniť hranice pôvodných odvetví.

Prečo je potrebné vytvárať a hľadať modrý oceán?

Ľudia sú už unavení z toho, že na každom rohu vidia to isté. Rovnaké produkty, služby, značky a firmy. Svet ide dopredu, presúvame sa do digitálneho sveta a je potrebné prispôsobovať podnikanie novým trendom.

Ak chcete vytvoriť modrý oceán, je potrebné sa pozrieť na súčasné odvetvia a hľadať spôsoby ako ponúknuť daný produkt alebo službu inak a pritom priniesť zákazníkom vyššiu pridanú hodnotu. Pozrite sa na náklady ako by ste ich mohli znížiť, pozrite sa na zisk ako by ste ho mohli zvýšiť.

Rátajte tiež s tým, že ak vytvoríte modrý oceán a dosiahnete úspech, veľa podnikov sa bude snažiť nasledovať váš úspech. Pomaly tak budete opúšťať modrý oceán a stanete sa len ďalšou rybou v červenom oceáne.

Z toho vyplýva, že poukážka na vodcu modrého oceánu je časovo obmedzená, a preto sa snažte z toho vyťažiť čo najviac.

Úspešné stratégie modrého oceánu

Najčastejšie spomínaným príkladom modrého oceánu je cirkusová spoločnosť Cirque du Soleil. Jej stratégia spočívala v ponechaní základných prvkov cirkusu, výraznom znížení nákladov a vytvorení novej skupiny cieľových zákazníkov – dospelí diváci. Vďaka týmto trom atribútom vzniklo úplne nové podnikanie, úplne iné odvetvie, ktoré nemá v súčasnosti skutočnú konkurenciu. Spojili prvky cirkusu so zážitkom ako v divadle.

Ďalším úspešným príkladom je automobilka Chrysler, ktorá sa zamerala na výrobu minivanov. Spoločnosť vytvorila modrý oceán z pôvodného podnikania tým, že zaviedla nový druh vozidla, ktoré malo na trhu ihneď odbyt. Spojili prvky osobného a nákladného vozidla, čím vytvorili ideálny dopravný prostriedok pre viacčlennú rodinu.

Modrý oceán vytvorila aj spoločnosť Casella Wines. Zamerala sa predovšetkým na americký trh, kde väčšina konzumentov vína mala problém s výberom toho správneho a kvalitného vína, nakoľko väčšina fliaš obsahovala odborný text, ktorému zákazníci nerozumeli. Preto sa Casella Wines riadila troma pravidlami: jednoduchý výber, jednoduchá konzumácia, zábava a dobrodružstvo. Vďaka tomu dosiahli úspech a nepotrebovali investovať do marketingu alebo inej propagácie spoločnosti.

Ak by vás zaujímala stratégia modrého oceánu, odporúčame vám si prečítať knihu s rovnakým názvom „Strategie modrého oceánu“ od autorov Kim a Mauborgne.

Comments are closed.