SLIDER

Naučte sa myslieť ako bohatý. Myslenie bohatých a priemerných

Už od nepamäti sa v rámci spoločnosti vytvárali vrstvy bohatých a chudobných ľudí. Ich rozdiely neboli iba v hodnote majetku a toho, čo vlastnili. Líšili sa v samotnom zmýšľaní, vzdelaní, výchove a práci. Rozdiel medzi bohatým a chudobným človekom načrtol už Robert Kiyosaki vo svojom diele Bohatý otec, chudobný otec.

Predstavíme si základné rozdiely, na ktorých dokážu priemerní ľudia zapracovať a stať sa bohatými. Stačí len zmeniť zmýšľanie a budúce plány, aby ste sa o desať rokov ocitli v inej spoločenskej vrstve.

Bohatý vs. priemerný človek

Priemerní ľudia sa nechcú osamostatniť, naopak bohatí to vidia ako nutnosť. Netýka sa to len osobného života (osamostatnenie sa napríklad od rodičov), ale aj pracovného. Ak nie je človek spokojný so svojou prácou, mal by sa osamostatniť a nájsť si vlastné podnikanie

*

Priemerní ľudia stagnujú, zostávajú myšlienkami v minulosti ako sa mali vtedy dobre. Bohatí sa pozerajú len do budúcnosti a ako ju dokážu pozitívne ovplyvniť, aby sa mali v ďalekej budúcnosti lepšie

*

Priemerní ľudia sa spoliehajú na výhru v lotérii ako jediný možný zdroj veľkého bohatstva, bohatí sa spoliehajú na svoje úsilie

*

Priemerní ľudia sú vychovávaní k tomu, že zbohatnú vďaka vzdelaniu. Bohatí veria, že bohatstvo získajú vďaka svojim schopnostiam a skúsenostiam

*

Peniaze, ktoré priemerní ľudia zarobia, väčšinou minú. Bohatí ich investujú, aby im prinášali ďalšie peniaze. Zbytočne ich nerozhadzujú

*

Priemerných ľudí ich práca nebaví. Robia to kvôli zárobku. Bohatí naopak milujú svoju prácu a to, čo vybudovali

*

Menšie ciele sú skôr pre priemerných ľudí. Stanovujú si ich z toho dôvodu, aby ich naozaj dosiahli. Bohatí si stanovujú veľké ciele, plány a výzvy a tie sa snažia realizovať

*

Priemerní ľudia sa radi zabávajú, preto aj ich voľný čas venujú buď oddychu, alebo zábave. Bohatí ľudia sa vo svojom voľnom čase vzdelávajú a venujú sa práci

*

Priemerní ľudia sa obklopujú „bežnými“ ľuďmi, bohatí sa naopak obklopujú ľuďmi, ktorí ich podporujú a môžu im do života niečo priniesť

*

Istota je základným pravidlom priemerných, riskovanie zase bohatých

*

Priemerní neradi žijú v zhone, bohatí práve naopak

*

Priemerní ľudia často krát svoj život delia medzi prácu a rodinu, bohatí sa to snažia zladiť

Rozdielov medzi týmito vrstvami je mnoho.  Je však dôležité si ujasniť tie základné rozdiely. Je potrebné myslieť ako bohatý a veriť, že ním naozaj ste. 

Comments are closed.