slider-produktivita

Zlepšite svoju produktivitu práce. Povieme vám ako na to

Firmy, zapracujte na zvyšovaní produktivity práce! 8 jednoduchých spôsobov ako pracovať rozumnejšie a výkonnejšie

„Čím viac zamestnancov, tým väčšia a známejšia bude firma a tým vyššie budú jej zárobky.“ Celkom logické však? Má to jeden háčik. Väčší počet zamestnancov vám nezaručí, že vaša spoločnosť bude rásť po finančnej stránke. Prinesie vám to len viac mzdových nákladov na nových pracovníkov. Dôležitá je ich produktivita práce.

Čo je produktivita práce?

Produktivitou práce chápeme efektívne využitie pracovníka, stroja, zariadenia, výrobnej linky, obslužných strojov atď. Jednoducho povedané efektívne využitie hocičoho, čo vieme určitým spôsobom kvantifikovať a hodnotiť. Porovnávame efektívnosť objektu vo vzťahu k výstupom jeho činnosti.

V ďalšej časti sa budeme zameriavať na zvyšovanie produktivity práce zamestnancov ako hybnej sily podnikateľskej činnosti.

Ako na vyššiu produktivitu práce?

1. Jasne zadané úlohy

Nemôžete zvyšovať efektívnosť zamestnancov, ktorí nemajú presne zadefinovanú náplň práce. Ich pracovný čas potom nie je venovaný tomu, na čo boli prijatí. Ak stanovíte presné pracovné úlohy pre zamestnanca, čo všetko má v ten deň vypracovať, potom môže byť efektívny a jeho výkon môžete hodnotiť.

2. Zdravý rozum a nie najmodernejšie technológie

Či už sa venujete stavebníctvu, maloobchodu alebo poľnohospodárstvu, zavádzajte do svojho strojového parku iba také stroje, ktoré viete a budete vedieť obsluhovať. Najmodernejšie technológie vám nezaručia vyššiu produktivitu práce a ani výstupy z vašej činnosti. Používajte zdravý rozum a riaďte sa intuíciou.

3. Ak niečo neviete, poraďte sa s odborníkom

Ak ste chorý, idete k lekárovi. Ak máte pokazené auto, idete k mechanikovi. Ak máte problém s podnikaním, nejdete nikam. Prečo je to tak? Každý podnikateľ chce sám zvládnuť svoje podnikanie. Nie je však na škodu vyhľadať odborníka na podnikanie. Určite má už dlhoročné skúsenosti a môže vám predstaviť takú podnikovú stratégiu, o ktorej ste ani nevedeli a môžete tak zabezpečiť prosperitu vašej spoločnosti.

Ak budete vedieť ako na zlepšenie podnikovej činnosti, budete vedieť lepšie zadefinovať pracovné úlohy a vaši zamestnanci budú produktívnejší. Dáva to zmysel však?  

4. Dobré pracovné prostredie

Práca nie je len miesto, kam zamestnanci chodia zarábať peniaze. V práci trávia tretinu dňa, a preto je potrebné im vytvoriť dobré pracovné prostredie. Aj také „maličkosti“ ako dobrý kolektív, oddychová zóna, ergonomické stoličky, môžu pomôcť zamestnancom v ich pracovnom výkone.

Nezabúdajte! Zamestnancov je potrebné inšpirovať, aby nestrácali chuť pracovať.

5. Disciplína, morálka a rešpekt

Je dobré mať vytvorený dobrý pracovný kolektív, ale pozor na jednu vec. Vy ako nadriadený si musíte vybudovať rešpekt. V opačnom prípade bude produktivita práce vašich podriadených klesať, lebo bez správnej disciplíny a morálky sa nedajú dosahovať správne výsledky.

6. Sledovať výsledky práce

Nadviažeme na predchádzajúci krok. Potrebujete sledovať výkon vašich zamestnancov, či už po každom dni, týždni alebo skončení projektu. Zlepšujú sa alebo naopak zhoršujú? Je pracovný tím ako celok efektívny? Na základe štatistík výkonu viete určiť ako efektívne sa podieľali na výstupoch spoločnosti.

7. Rovnováha medzi výkonom a odmenou

Len ak bude pracovný výkon spravodlivo odmenený, potom bude rásť aj produktivita práce. Ak zamestnancom dáte priestor, aby svojou šikovnosťou mohli ovplyvniť svoju odmenu, vám to prinesie vyššiu produktivitu práce, im zase motiváciu efektívnejšie pracovať.  

Pár pojmov na záver!

8. Normovanie, flexibilita, automatizácia a štandardizácia

Normovanie je spôsob určenia, ako dlho má trvať pracovný výkon alebo aký má byť jeho výsledok. Porovnávajte jednotlivých zamestnancov, aby ste zistili, aká je norma práce a nastavili ju aj pre ďalších nových zamestnancov.

Flexibilitu v tomto prípade chápeme ako možnosť zaúčať pracovníkov do rôznych pracovných oblastí, aby práca naďalej fungovala, aj keď jeden zamestnanec „vypadne“. Problematika zastupiteľnosti zamestnancov bola načrtnutá aj v článku Ako mať úspešné podnikanie?

Automatizácia, teda zjednodušenie ľudskej práce. To, čo dokáže vykonať stroj, zadajte stroju, kde je potrebná ľudská kreativita, využite šikovných ľudí.

Zabezpečte, aby bol výsledok práce štandardizovaný. V niektorých oblastiach podnikania a jej výstupoch je potrebné dodržiavať presne stanovené normy. Napríklad rovnaká veľkosť, kvalita, objem, počet kusov.

Comments are closed.