proces nástupu a adaptácie

Ako na správny proces nástupu a adaptácie nových zamestnancov?

Aj vás trápi fluktuácia zamestnancov? Problém môže byť v procese nástupu a adaptácie.

Veľa firiem sa stretáva s problémom častého odchodu zamestnancov už počas skúšobnej doby. Nemusí to byť z dôvodu menej lákavej práce alebo nízkeho zárobku. Nedostatočne zvládnutý proces nástupu a adaptácie nových zamestnancov môže viesť k strate šikovných a tvorivých zamestnancov.

Prijatie nového zamestnanca do práce znamená odovzdať mu kúsok z vašej firmy, začleniť ho do pracovného kolektívu a prideliť mu adekvátnu pracovnú náplň, ktorá bude zodpovedať jeho schopnostiam a talentu. Pre prijatie správneho zamestnanca je potrebný dobrý pohovor, aby nadriadený vybral takého zamestnanca, ktorý sa bude hodiť na danú pracovnú činnosť.

Po výbere zamestnanca je veľmi dôležitou časťou náborového procesu proces nástupu a adaptácie. Vo väčšine zamestnaní sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť, ale ak budete venovať dostatok času onboardingu, potom je menšia pravdepodobnosť, že by váš nový zamestnanec ešte v skúšobnej dobe odišiel.

Čo je onboarding?

Onboarding neznamená iba zaškolenie v súvislosti s BOZP. Je to omnoho komplexnejší proces, ktorý pozostáva zo správneho uvedenia nového zamestnanca do podniku. Nový zamestnanec by sa mal na začiatku výkonu pracovnej činnosti oboznámiť nielen s náplňou práce, ale aj s firemnými hodnotami, cieľmi a víziami. Čím lepšie zamestnanca zaškolíte do fungovania spoločnosti, tým lepšie to on pochopí a bude sa podieľať na plnení podnikových cieľov.

Je dôležité, aby sa adaptačný proces uskutočnil v čo najkratšom čase. Avšak pozor! Dbajte na kvalitu, nie kvantitu. Čím lepší bude adaptačný proces, tým lepší bude výkon zamestnanca a firma sa nebude musieť obávať prípadnej straty nového zamestnanca. Taktiež zabezpečte, aby ste vzbudili jeho záujem už v procese adaptácie, motivovali ho a podporovali.

Z toho vyplýva, že je lepšie vynaložiť viac úsilia na adaptáciu nového zamestnanca, ktorý môže v spoločnosti zotrvať pár rokov, ako neustále hľadať a zaškoľovať nových zamestnancov, ktorí po skúšobnej dobe zamestnanie opustia.

4 kroky adaptačného procesu

1. Počiatočná adaptácia

V prvej fáze by ste mali zamestnancovi poskytnúť pracovný manuál, osobné školenie, určiť mu kouča alebo mentora, aby vedel, na koho sa má v prípade potreby obrátiť. Dôležité je aj oboznámenie s podnikovou kultúrou.

2. Školenie

V prvých pracovných dňoch by sa mal zamestnanec oboznámiť s podnikovým portfóliom, predmetom činnosti podniku, s dodávateľmi, odberateľmi, obchodnými partnermi. Dbajte však na to, aby nebol zamestnanec v prvých dňoch presýtený novými informáciami. Poskytnite mu iba také informácie, ktoré bude potrebovať pre výkon svojej pracovnej činnosti.

3. Začlenenie do pracovného kolektívu

Zoznámte nového zamestnanca s kolegami. Je dobré, ak bude ovládať aj ich pracovnú náplň. Bude tak vedieť, na koho sa v prípade potreby obrátiť.

4. Hodnotenie procesu adaptácie

Po uplynutí procesu adaptácie je dôležité, aby ste vy ako školiteľ alebo nadriadený zhodnotili adaptačný proces. Oboznámil sa zamestnanec s firemnými hodnotami? Prijali ho kolegovia? Zvláda náplň práce? Prispel nejako k naplneniu podnikových cieľov?

Je na vás, ako dlho bude adaptačný proces trvať a z akých častí bude pozostávať. Cieľom je, aby vaši zamestnanci zotrvali v zamestnaní čo najdlhšie a podávali čo najlepší výkon.

Comments are closed.