SLIDER-podnikatelsky-plan

Podnikanie a podnikateľský plán. Nutnosť alebo odporúčanie?

Ako vám môže podnikateľský plán pomôcť v podnikaní?

Veľa času stráveného jeho vypracovaním a vidina potenciálnych finančných zdrojov v nedohľadne? Podnikanie nie je len o dosahovaní čo najvyšších ziskov, ale aj o činnostiach, ktoré je nutné urobiť pre zabezpečenie expanzie podnikania. Tvorbe podnikateľského plánu sa však nevyhnete, hlavne ak máte svojich finančných zdrojov nedostatok.

Čo je podnikateľský plán?

Podnikateľský plán (resp. biznis plán) môžeme jednoducho vysvetliť ako základný strategický dokument, v ktorom sa stretáva súčasný pohľad na podnikanie a jeho želaný stav v budúcnosti. Opisuje jednotlivé oblasti podnikania, či už výrobu, marketing, obchod, financie alebo ľudské zdroje. Môžeme povedať, že je to „stručný“ opis činnosti podniku. Prečo „stručný“? Lebo obsiahnuť celé podnikanie v 50 stranovom dokumente sa nedá. Je však dôležité poskytnúť komplexný pohľad na podnikanie, jeho jednotlivé časti a budúce vízie čo najpresnejšie a najpravdivejšie.

Zostavovanie plánu

Tvorba podnikateľského plánu začína už pred samotným podnikaním. Obsahuje myšlienky a nápady podnikateľa, ako aj ciele, ktoré sa bude snažiť vďaka svojim zamestnancom dosiahnuť. Naším odporúčaním je priebežne sledovať a aktualizovať plán, pretože sa v podnikaní môžu vyskytnúť nepredvídané situácie, ktoré môžu podnikanie výrazne poznačiť a zmeniť.

Zostavovanie plánu by malo smerovať do vonkajšieho prostredia, nakoľko plán slúži ako zdroj informácií pre záujmové skupiny, ako sú vlastníci, investori, finančné inštitúcie a ďalší. Tí by sa mali dozvedieť z plánu informácie o súčasnom podnikaní, ale aj o budúcich podnikateľských zámeroch, ktoré sa bude snažiť podnik naplniť.

Nevylučuje sa však vytvorenie podnikateľského plánu aj pre interné potreby. Manažéri, zamestnanci a vedúci útvaru sa tak dozvedia, aké je vaše podnikanie a kam sa plánujete v priebehu pár rokov dostať.  

Štruktúra biznis plánu

Štruktúra podnikateľského plánu môže byť individuálna, avšak tieto základné časti by ste mali spomenúť:

 • Úvod
 • Manažérske zhrnutie
 • O spoločnosti
 • Poskytovaný produkt/služba
 • Vlastníci
 • Odberatelia/zákazníci
 • Trh a konkurencia
 • Marketingový plán
 • Výrobný plán
 • Finančný plán
 • Prílohy

Nezabudnite, že už v prvej časti podnikateľského plánu (tzv. manažérske zhrnutie) by ste mali investorov upútať, inak bolo zostavenie plánu zbytočné. Odporúčaný rozsah sú maximálne 2 strany, kde by ste mali stručne predstaviť podnikanie a podnikateľský zámer, teda na čo hľadáte finančné prostriedky. Dobrá rada pre vás! Manažérske zhrnutie je dobré napísať až vtedy, keď máte plán vypracovaný. Bude to ako zhrnutie podnikateľského plánu, ale na jeho začiatku.

Funkcia

Podnikateľský plán slúži ako informačný dokument pre záujmové skupiny. Hlavné využitie má predovšetkým vtedy, ak sa snažíte prilákať investorov a získať od nich dodatočné finančné zdroje. Dajte si záležať na vytvorení finančného plánu. Ten bude po manažérskom zhrnutí tou najdôležitejšou časťou. Investora bude zaujímať, koľko finančných prostriedkov do vášho projektu bude musieť vložiť, aby mohol očakávať priaznivý výsledok.

O finančnom pláne vám prinesieme samostatný článok.

One Response