slider systém benefitov

Ako nastaviť systém benefitov podľa želaní zamestnanca?

Výber nového zamestnania je ovplyvnený viacerými aspektmi. Dôležitá je náplň práce, pracovný čas, ponúkaná odmena za prácu a taktiež systém benefitov. Niekedy práve ten môže rozhodnúť, ktoré zamestnanie si napokon uchádzač vyberie. Menšie spoločnosti ponúkajú obmedzené výhody, zato tie väčšie bazírujú na systéme benefitov, ktorý by vyhovoval každému zamestnancovi. Preto vznikol tzv. cafeteria systém benefitov.

Cafeteria systém

Cafeteria systém predstavuje spôsob poskytnutia benefitov podľa preferencií každého zamestnanca. Je pochopiteľné, že mladší zamestnanci budú preferovať diametrálne odlišné benefity ako tí starší. Preto zaviedli v amerických spoločnostiach ponuku benefitov, ktorú si môžu zamestnanci vyskladať.

Každá spoločnosť si môže tento systém prispôsobiť podľa svojich možností. Buď poskytne všetkým zamestnancom rovnaký štandardný balík benefitov a následne k tomu si zamestnanci vyberajú benefity podľa svojich želaní, alebo získavajú zamestnanci body, ktoré si potom premieňajú na odmeny.

Pri vytváraní systému benefitov je potrebné brať do úvahy, že rozsah benefitov bude odlišný pre zamestnancov podľa ich pracovného zaradenia v organizačnej štruktúre podniku. Manažéri a vrcholoví zamestnanci budú mať ponuku benefitov bohatšiu ako napríklad výrobní pracovníci.

Aké benefity je možné získať?

Medzi benefity, ktoré poskytujú takmer všetci zamestnávatelia, možno zaradiť stravné lístky alebo nápoje, či jedlo na pracovisku zdarma. Tento benefit je už tak rozšírený, že mnoho zamestnancov to vníma ako samozrejmosť.

Druhým rozšíreným variantom je príspevok zamestnávateľa na športové, kultúrne alebo iné spoločenské aktivity. Tento balík benefitov je veľmi všeobecný, a preto sa môže prispôsobiť záujmom každého zamestnanca. Zamestnávateľ vytvorí pre zamestnancov oddychovú zónu, hradí im členstvo v športovom klube, poskytuje lístky do divadla alebo kina, prípadne príspevok na iné spoločenské akcie.

Dobrým benefitom pre zlepšenie podnikovej kultúry je organizovanie team buildingu, vianočných alebo novoročných večierkov. Niektorí zamestnávatelia poskytujú ako benefit príspevok pri narodení dieťaťa, sťahovaní alebo svadbe.

Nesmieme tiež zabudnúť na benefity v podobe služobného automobilu, notebooku, telefónu, či podnájmu. Závisí to však od pracovnej náplne konkrétneho zamestnanca. Ďalej je tu možnosť práce z domu, prispôsobiť si pracovný čas podľa svojich možností, čerpať viac dní dovolenky nad rámec zákonom stanovených, príspevok do 2. dôchodkového piliera, zľava na produkty a služby zamestnávateľa a iné.

Na záver

Podnikatelia a zamestnávatelia. Snažte sa svojim zamestnancom priniesť také výhody, ktoré im pomôžu v ich profesionálnom, ale hlavne súkromnom živote. Je dôležité, aby zamestnanci vďaka benefitom získali novú energiu do práce. Školenia a vzdelávacie kurzy už dávno nie sú považované za lákavý benefit.

Cafeteria systém využívajú už aj spoločnosti ako Accenture, Regiojet, ZKW Slovakia, Sygic, Bel Power Solutions, T-Systems a ďalší.

Comments are closed.