slider-4dni

Štvordňový pracovný týždeň. Áno či nie?

Či už ide o veľké korporácie alebo malých podnikateľov, cieľom všetkých podnikov je zvyšovať produktivitu práce svojich zamestnancov. Ale ako to jednoducho docieliť? Napríklad zaviesť štvordňový pracovný týždeň.

Pracovný čas a jeho história

V priebehu rokov sa postupne menila politika práce a zavádzali sa rôzne zákony na ochranu pracujúcich. Základným prvkom ochrany zamestnancov bolo znižovanie pracovného času. Kedysi naši predkovia pracovali od svitu do mrku (niekedy aj 12 hodín denne 6 dní v týždni), dnes je uzákonený štandardný pracovný čas na 8 hodín denne 5 dni v týždni, prípadne skrátený na 4 hodiny denne.

Odborníci sa domnievajú, že aj tento štandardný pracovný čas by sa dal skrátiť, aby sa zvýšila výkonnosť pracovníkov. Do úvahy pripadá štvordňový pracovný týždeň. Medzi prvých priekopníkov skráteného pracovného týždňa patrí Nový Zéland. Hlavnými argumentmi sú pomoc ľuďom tráviť čas so svojou rodinou, venovať sa svojim záľubám a taktiež napomôcť ekonomike zotaviť sa. Pandémia, ktorá momentálne zasiahla svet, spôsobuje zmeny nielen na zdraví ľudí, ale aj na prehodnocovaní čo je v živote dôležité.       

Efektivita vs. ekonomické dôsledky

Zavedenie kratšieho pracovného času by malo mať pozitívny efekt na duševné zdravie zamestnanca. Viac času pre seba a svojich blízkych by znamenal menšiu frustráciu či stres z pracovných úloh a vyššiu produktivitu práce.

Ekonomické dôsledky možno chápať ako znižovanie tržieb v dôsledku skrátenia výkonu činnosti celého podniku. Je pochopiteľné, že zníženie tržieb bude mať dopad aj na znižovanie platu zamestnancov.

Taktiež je dôležité spomenúť dopad na prírodu. Menej cestovania do práce a menej spotrebovanej energie v kanceláriách znamená priaznivý efekt na životné prostredie. Tým, že by mali ľudia o jeden deň viac voľna, podľa štúdií by ho venovali aktivitám ako je napríklad varenie, čítanie, prechádzky v prírode. Menej populárne by už bolo nakupovanie v obchodných centrách.

Výhody a nevýhody

Jednoznačne je pozitívom vyššia efektivita zamestnancov, nižšie náklady na energie, zlepšenie životného prostredia, väčšia súdržnosť kolegov, zníženie prokrastinácie, či viac času na svoje záľuby. Prevádzky, ktoré pracujú nepretržite, by prijímali nových zamestnancov, čo by viedlo k znižovaniu nezamestnanosti.

Medzi negatíva, ktoré ovplyvnia hlavne zamestnancov, patrí znižovanie platov. Pre ľudí, ktorí žijú iba z minimálnej mzdy, by to bol veľký zásah do ich rozpočtu.

Štvordňový pracovný týždeň a Slovensko?

Aj keď je štvordňový pracovný týždeň vcelku lákavý, na Slovensku sa o jeho zavádzaní zatiaľ neuvažuje. Viac voľna od práce znamená menšiu mzdu a to pre väčšinu ľudí nebude až také lákavé. Vynára sa aj otázka či by skrátenie pracovného týždňa znamenalo predĺženie ôsmich pracovných hodín na desať alebo nie.

Dôležité je si uvedomiť, že ak by aj štát uvažoval o skrátení pracovného týždňa, nie je možné ho aplikovať do všetkých odvetví a všetkých profesií.

Comments are closed.