Všade samé startupy, ale čo to vlastne startup je?

Startup je čoraz používanejší výraz pri zakladaní podniku, respektíve pri podnikaní ako takom. Čo však startup znamená a ako ho financovať?

Začínajúci podnik

S príchodom rozvoja internetu sa do popredia dostalo podnikanie formou startupu. Väčšina zdrojov označuje startup ako novovzniknutý projekt, respektíve spoločnosť. Touto definíciou by sme chápali akýkoľvek začínajúci podnik, avšak startupy sú najčastejšie vytvárané v IT alebo technologických spoločnostiach. Je to z toho dôvodu, že takéto spoločnosti sa musia snažiť prinášať nové nápady na trh, ktorý je pohltený technológiami a najmodernejšími zariadeniami.

Viacero startupistov zastáva odlišný názor na definovanie startupu, avšak v jednom sa zhodnú. Za startup sa považuje inovatívny podnik, ktorý je predurčený na rýchly rast a generovanie vysokých tržieb.   

5 prvkov startupu

1. Nízke počiatočné náklady. Podnikanie si v počiatočnej fáze nevyžaduje vysoké vstupné náklady na rozbeh podnikania. Často stačí iba dobrý podnikateľský nápad, ktorý podnikateľovi zaručí úspech v dlhodobom horizonte.

2. Vyššie riziko. Tým, že je podnikateľský nápad unikátny, je väčšie riziko zlyhania podniku. Startup sa musí veľmi snažiť, aby sa jeho produkty alebo služby na trhu presadili, aby sa o nich dozvedeli zákazníci a v prípade úspechu si strážiť svoj trhový podiel. Úspešný startup chce veľa spoločností kopírovať.  

3. Vyššia návratnosť finančných prostriedkov v prípade úspechu. Ak sa startup ujme a stane sa z neho plnohodnotne funkčná spoločnosť, často krát dosahuje vysoké zisky.

4. Orientácia na celosvetový trh. Podnikateľský nápad by mal byť prospešný pre širokú škálu ľudí, preto by aj jeho orientácia mala byť na zahraničný, respektíve celosvetový trh.

5. Inovatívny produkt alebo služba. Ako sme už spomínali, startup sa od ostatných začínajúcich podnikov odlišuje tým, že prináša inovatívny produkt, ktorý nie je na trhu otestovaný. Riziko neúspechu je preto vyššie ako pri iných podnikoch.

Financovanie a právna forma

Najvhodnejšou právnou formou pre startup je jednoduchá spoločnosť na akcie. O nej sme už písali v minulom článku. Jednoduchá spoločnosť na akcie je ideálna z toho dôvodu, že si nevyžaduje vysoké základné imanie ako je to v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným.

Problémom nových inovatívnych podnikov je získavanie potrebného kapitálu. Nakoľko ide o neznáme mladé spoločnosti, vyhľadávanie investorov môže byť náročné. Jednou z možností je využitie fondu rizikového kapitálu alebo financovanie pomocou business angles. O nich si však povieme v ďalšom článku.

Podnikatelia. Snažte sa založiť aj vy podnikanie formou startupu. Hľadajte a vymýšľajte nové inovatívne produkty a služby, ktoré by pomohli ľuďom.

Comments are closed.