GreatRegister.org

Register of companies

looking for a product or service

The register contains more than 150,000 companies, which are classified into categories according to the subject of activity.

Products

looking for producer

In our offer you will find products from domestic and foreign manufacturers.

Service requests

looking for services and crafts

We connect customer requirements with suppliers in individual districts. Entering queries is free.

Job offers

looking for a job

Offer of free job positions from home and foreign employers.
It offers cooperation from business partners in the form of sales representation or franchising.

Domains for sale

looking for a domain

Offer of domains, websites and e-shops for sale.

Suppliers of raw materials

looking for supplier

The module is intended for searching for suppliers of raw materials.

Requests of raw materials

looking for raw materials

We connect the demand for raw materials with active companies that meet the set criteria.

Price Comparison

compare prices

We are monitoring the stock prices of the best-selling products in selected categories for you.

Blog

21.12.2020

Rodinné podnikanie – výhoda alebo hrozba?

Počiatky podnikateľského života sa v minulosti najčastejšie spájali s rodinným podnikaním. Kedysi ľudia nepoznali možnosť spoločného podnikania dvoch cudzích ľudí. Rodina si spoločne budovala podnikanie, aby ho… Read more

Blog

9.12.2020

Všade samé startupy, ale čo to vlastne startup je?

Startup je čoraz používanejší výraz pri zakladaní podniku, respektíve pri podnikaní ako takom. Čo však startup znamená a ako ho financovať? Začínajúci podnik S príchodom rozvoja internetu sa do popredia… Read more

Blog

1.12.2020

COVID-19 a prekvapivý rast ceny nehnuteľností

Pandémia, ktorá ovládla svet zo dňa na deň, zaskočila doslova každého z nás a zasiahla do všetkých segmentov podnikania. Všetko sa rýchlo zmenilo a ako sa dalo predpokladať, kríza ovplyvnila aj trh s… Read more

Blog

25.11.2020

Jednoduchá spoločnosť na akcie. Moderná forma podnikania

Pri zakladaní podnikania Obchodný zákonník definuje 4 možné formy podnikania, a to: verejná obchodná spoločnosť,komanditná spoločnosť,spoločnosť s ručením obmedzeným,akciová spoločnosť. Od roku 2017 je možné… Read more

Blog

9.11.2020

Štvordňový pracovný týždeň. Áno či nie?

Či už ide o veľké korporácie alebo malých podnikateľov, cieľom všetkých podnikov je zvyšovať produktivitu práce svojich zamestnancov. Ale ako to jednoducho docieliť? Napríklad zaviesť štvordňový pracovný týždeň. … Read more

Blog

2.11.2020

Aplikácie, ktoré vám pomôžu v podnikaní

Žijeme v digitálnej dobe, kedy sa písacie stroje nahradili notebookmi a pevné linky smartfónmi. Práve vďaka smartfónom sa uľahčila komunikácia medzi ľuďmi a vďaka mobilným aplikáciám sa uľahčil život ako taký. … Read more


Spolupráca

 

V prípade záujmu o spoluprácu so spoločnosťou

GREATregister.org, j. s. a.

sa bezplatne zaregistrujte ako užívateľ. Následne v užívateľskej zóne prejdite do sekcie ,,Spolupráca” a vyberte si možnosť spolupráce ako

Partner/spolupracovník
partnera.

Mám záujem

Benefits for your business
New business partnerships

Get new business contacts to help your business move forward.

Shop better

With us, you can find more business partners and choose the best one for your goal.

Save your time and money

You can be more efficient through our portal. Quick partner search, anywhere in the world, lets you buy cheaper.
GREAT register.org is a place that will give you all the information you need for your growth


Get new employees

Every company needs employees to grow. Work efficiently on their search.

Increase your sales

With new business partnerships, your ability to increase your own revenue is growing.

Do business globally

Focus on global business. Don't be limited by the regional market. Your growth option is not regionally limited.

We use anonymized cookies to provide you with the best experience on our site and protect your personal information. By continuing, you allow the acceptance of all cookies on the company's site GREATregister.org. More informations

I Agree